1. Winacties worden uitgeschreven door Hana en Bourguignon Lease onder de handelsnaam Restaurant Hana gevestigd te Leeuwarden en handelsnaam Bourguignon Lease & Verhuur BV te Leeuwarden. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je het Facebookbericht hebt geliked, gedeeld en de Facebookpagina van Bourguignon Lease en de Facebookpagina van Hana hebt geliked. Deelname aan acties is gratis.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van de actie persoonlijk geïnformeerd via een privébericht op Facebook.
 10. Hana en Bourguignon Lease kunnen, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. Hana en Bourguignon Lease handelen met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Bourguignon Lease, Jupiterweg 5a 8938 AD Leeuwarden, 058-2847040, e-mail: infolease@bourguignon.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen per mail een reactie.